1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowegojest Bartosz Oczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Aleja Łazienek BartoszOczkowski na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,NIP: 7133102134 , REGON: 382559406, tel.: 573 976 800, e-mail: info@alejalazienek.pl, zwanydalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą.
  2. Dane osobowe w Sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO, a także na podstawie innychprzepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.
  3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacjiZamówienia. W przypadku zawarcia Usługi elektronicznej „Newsletter” podanie wymaganychdanych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z tej Usługi.
  4. Dane osobowe są przetwarzane:a. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Zamówień oraz Konta wSklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dowykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie –podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);b. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnieuzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analizaktywności Klientów w Sklepie internetowym i sposobu korzystania z Konta, a także ichpreferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;c. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawąprawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),polegający na ochronie jego praw;d. w celu świadczenia usługi wysyłki Newslettera – podstawą prawną przetwarzania jestniezbędność przetwarzania do wykonania usługi oraz dobrowolna zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b)RODO);e. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, polegających m.in. na:§ wyświetlaniu treści marketingowych niezależnie od preferencji Klienta (reklama standardowa);§ wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom Klienta (reklamabehawioralna);§ kierowaniu do Klienta treści marketingowych w ramach Newslettera;§ prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług,§ podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)RODO) oraz dobrowolna zgoda Klienta
  5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników lub Klientówkorzystających ze Sklepu internetowego:a. imię i nazwisko;b. adres poczty elektronicznej;c. numer telefonu kontaktowego;d. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

e. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).§ W przypadku Użytkowników lub Klientów nie będących Konsumentami Administrator możeprzetwarzać dodatkowo nazwę i adres firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)Użytkownika lub Klienta.

  1. Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do żądania od Administratora dostępu do danychosobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, natomiast w przypadkudanych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnymmomencie. W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres wskazany w pktII ust. 4 Regulaminu.
  2. Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe w celu dostarczania Użytkownikowi usługświadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tymAdministrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystycznekorzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji jużprzechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon,tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:a. pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang.user input cookies);b. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia naczas trwania sesji (ang. authentication cookies);c. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywanianadużyć w zakresie uwierzytelnienia (ang. user centric security cookies);d. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czastrwania sesji (ang. multimedia player session cookies);e. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lubdłużej (ang. user interface customization cookies);f. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tymcookies.
  3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przezUżytkowników/Klientów ze Sklepu internetowego, w celu:a. identyfikacji Użytkowników/Klientów jako zalogowanych w Sklepie internetowym iwyświetlaniu, że są zalogowani;b. zapamiętywaniu Produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia;c. zapamiętywania danych w wypełnianych Formularzach Zamówienia, ankiet lub danychlogowania do Sklepu internetowego;d. dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencjiUżytkownika/Klienta;e. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Sklepuinternetowego;f. utrzymywania sesji Użytkownika/Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Użytkownik/Klientnie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;g. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu internetowego, umożliwiając w szczególnościweryfikację autentyczności sesji przeglądarki;h. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

i. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem strony Sklepu internetowego reklam usług iproduktów podmiotów trzecich;j. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu internetowego.

  1. Użytkownik/Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcjiw przeglądarce internetowej, której używa.
  2. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane zkorzystaniem ze Sklepu internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystykpomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy ianonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepuinternetowego. Logi, o których mowa powyżej nie są ujawniane osobom trzecim.

 

Scroll To Top
Close
Close
Close

Koszyk

Koszyk jest pusty!

Kontynuuj zakupy